Základní škola Slatiňany

V interiéru přiznaná konstrukce z masivních dřevěných panelů CLT navíc vytváří příjemné a zdravé mikroklima, podporuje kreativitu a napomáhá soustředění. Pozitivní vliv dřeva na naši psychiku a zdraví byl prokázán již mnoha vědeckými studiemi.

Škola také využila dotací z EU fondu pro úsporu energií. Předmětem projektu je snížení celkové energetické náročnosti hlavní budovy školy
spočívající ve výměně oken, včetně navrácení jejich původního historického členění, a v rekonstrukci plynové kotelny. Součástí projektu je i instalace moderní regulace vytápění, správnou intenzitu větrání budou zajišťovat infračervené senzory.
Realizací projektu dojde ke snížení celkové dodané energie o 25,9 % a rovněž ke snížení emisí skleníkových plynů (CO2) o 20 % oproti současnému stavu. Celkové náklady projektu činí 7,52 mil Kč, dotace z EU fondů prostřednictvím OPŽP ve výši téměř 2,88 mil. Kč pokryje 40 % způsobilých výdajů projektu. Rozpočet města Slatiňany se podílel částkou cca 4,64 mil. Kč.
Příprava akce byla zahájena v listopadu 2018, kompletní výměna oken byla pak realizována v období červenec – září 2019. Rekonstrukce kotelny a osazení senzorů proběhla po skončení topné sezony v roce 2020.