ZŠ Staré Město

Střecha byla osazena střešními okny v několika řadách, které jsou umístěny tak, aby kromě dostatku přirozeného světla během vyučování, a to v kteroukoli roční dobu, umožňovala i přirozené větrání objektu. Pro lepší funkčnost a větší komfort je řízení umožněno i elektronickým automatickým řízením. 

Proč denní světlo?
Řada studií prokázala, že denní světlo je nejen dobré pro celkové zdraví a pohodu dětí, ale může výrazně zlepšit i jejich prospěch. Pokud studenti pracují ve třídách s většími okny, mají o 15 % lepší prospěch, což je dáno jak větším přísunem denního světla, tak lepším výhledem do okolí. Studie CleverClassrooms2, kterou zpracovala univerzita v britském Salfordu, dospěla k závěru, že kvalitní denní osvětlení pomáhá vytvářet pocit fyzické 
a psychické pohody a jeho výhody jsou mnohem větší než jen lepší vidění.

Jak v návrhu pracovat s denním světlem
Naší snahou by mělo být, aby denní světlo bylo ve školách tím hlavním zdrojem osvětlení. Při správné regulaci je denní světlo coby zdroj osvětlení v budovách žádoucí a vítané. Jsou-li okna nebo střešní okna orientována na sever, je denní světlo proudící do interiéru měkčí a rozptýlenější a vykazuje 
v průběhu dne mírné změny v intenzitě a barevné struktuře. Při jiné orientaci zvyšuje sluneční světlo celkový jas v interiéru a vytváří silně osvětlená místa a velké kontrasty.
Práce s denním osvětlením je nejnáročnější ve třídách o velké hloubce, jejichž zadní stěna je daleko od oken. Výsledkem jsou velké rozdíly v intenzitě osvětlení – u oken je světla hodně, vzadu mnohem méně. V případech, kdy tvar nebo rozměry třídy neumožňují dostatečnou úroveň osvětlení a kde je omezený prostor pro fasádní okna, jsou často optimálním řešením střešní okna, světlíky nebo světlovody.