Zdravá škola

Zdravá škola - šetrná ke zdraví dětí i učitelů

V poslední době se objevuje řada projektů zabývajících se špatnou kvalitou vzduchu v českých školách. Ne všechny však nabízí řešení. Navíc se ukazuje, že problémy ve vzdělávacích zařízeních se netýkají pouze kvality vzduchu i když ta bývá nejvíce pranýřována. První dotační tituly podporující energetickou úspornost budov pomohly školám zateplit a snížit energetické ztráty. Zároveň se ale budovy téměř vzduchotěsně uzavřely a pokud se v nich neřešil současně systém VZT, mají dnes zásadní potíže s nedostatečným větráním. Velkým problémem, o kterém se tolik nehovoří, je ovšem i špatná akustika a nedostatečné osvětlení. Přitom celková kvalita vnitřního prostředí ve školských zařízeních je zcela zásadní, a to zejména z důvodu nároků na soustředěnou práci a kognitivní procesy učení se. Všichni chceme, aby se naše děti učily v podmínkách, které dokážou plně rozvinout jejich potenciál, a nikoli v podmínkách snižujících kvalitu výuky.

Česká rada pro šetrné budovy, jako jedna z organizací věnující se komplexně problematice zdravého vnitřního prostředí budov, představila v roce 2017 projekt Zdravá škola. Rada ve spolupráci se svými členy provedla měření ve dvou vybraných školách a na základě výsledků navrhla a realizovala ve dvou vzorových třídách řešení vedoucí ke zvýšení kvality vnitřního prostředí. Více o projektu zde,  zkušenosti s realizací můžete shlédnout na videu níže. Do projektu jsou zapojení členové, kteří mohou nabídnout řešení v oblasti vzduchotechniky, akustiky, osvětlení, energetických úspor i poradenství se získáním dotací.

Hlavní cíle projektu:

  • Zvýšit povědomí širší veřejnosti o problematice zdravého vnitřního prostředí a jeho vlivu na zdraví.
  • Podporovat komplexní řešení problému.
  • Poskytnout zřizovatelům škol jasnou a jednoduchou metodiku ZVZ na zajištění kvalitního a efektivního řešení.
  • Informovat o aktuálních dotačních programech.

Co projekt Zdravá škola zřizovatelům škol nabízí

Metodika zadávání veřejné zakázky

Rada připravila pro zřizovatele škol metodiku, která je provede celým procesem zadání veřejné zakázky a realizace tak, aby výsledná řešení splňovala všechny hygienické normy a požadavky na zdravé vnitřní prostředí. Cílem metodiky je co nejvíce zjednodušit a zpřístupnit celý proces od zadání VZ po její realizaci. Metodická příručka bude dodána jakou součást závěrečné zprávy. Příklady kvalitních veřejných zakázek zde.

Odborná podpora

Pomůžeme vám s úvodní fází přípravy veřejné zakázky – pomoc při sestavení týmu, který vás provede celým projektem. Veřejné budovy je nyní možné modernizovat z dotací nejen s ohledem na energetické úspory. Ze stávajících dotací je v současné době možné čerpat peníze na komplexní úpravy, řešící akustiku, osvětlení, stínění a větrání.

Přehled aktuálních dotačních programů, zaměřených na zlepšení kvality vnitřního prostředí ve školách najdete zde.

Partneři projektu:

                          

Podívejte se, jak akustické prostředí podporuje rozvoj dětí v MŠ NEMO:

   

 

 

Zkušenosti s řešením zvýšení akustické kvality