Projekty

Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o.

Při návrhu obnovy budovy pražské střední školy v Českobrodské ulici byl kladen důraz na udržitelnost a její tři základní pilíře - environmentální, sociálně-kulturní či ekonomicko-organizační po dobu životního cyklu. Budova jako první získala zlatý certifikát SBToolCZ. Revitalizovanou budovu je tak možné označit za udržitelnou chytrou a energeticky pozitivní.

Zjistit více

EPC V PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH OBJEKTECH AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ

AVU v Praze využívá 4 památkově chráněné budovy. Pro zvýšení energetické efektivnosti byla zvolena metoda EPC, která je v zadávacím řízení zadávána způsobem podobným tzv. Design&Build. Projekt je dále kombinován s dotací z OPŽP s bonusem za využití EPC

Zjistit více

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZŠ A MŠ OTY PAVLA V BUŠTĚHRADĚ

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT pomohlo městu Buštěhrad navrhnout koncepci rekonstrukce školy, která sledovala tři pilíře udržitelné výstavby: environmentální, sociální a ekonomický. Snahou bylo zvýšit kvalitu vnitřního prostředí a efektivně hospodařit s energiemi a zdroji, včetně obnovitelných

Zjistit více

RENOVACE SOŠ JAROV S DŮRAZEM NA VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Jedná se o projekt komplexní rekonstrukce 3 budov, z nichž nejrozsáhlejší je objekt Odborné školy logistických služeb z 90. let 20. století. Sofistikovaný řídicí a informační systém pomůže optimalizovat provoz budovy, využijí se obnovitelné zdroje. Návrh je ohodnocen stříbrným certifikátem SBToolCZ.

Zjistit více

PARTICIPATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ NOVÉ BUDOVY ZŠ A MŠ POSTŘEKOV

Metoda participativního plánování byla použita při projektování nové budovy ZŠ a MŠ v Postřekově. Tým odborníků provedl průzkum, na jehož základě byl vypracován návrh nové budovy školy. Tento návrh byl zkonzultován s veřejností, aby co nejpřesněji naplnil potřeby cílových skupin.

Zjistit více

RENOVACE GYMNÁZIA POSTUPICKÁ S VYUŽITÍM OZE

Komplexní projekt rekonstrukce budovy gymnázia v Praze pro 600 žáků a 50 pedagogů, na kterém je kladen důraz na využívání obnovitelných zdrojů energie a na udržitelné materiály. Návrh je ohodnocen stříbrným certifikátem SBToolCZ.

Zjistit více

Akustické řešení v berounské školce

Učení i práci pedagogů v celé řadě případů komplikuje hluk. Hluk má totiž vliv nejen na zdraví učitelů a žáků, ale také na studijní výsledky. Především pak u mladších žáků a při výuce matematiky nebo jazyků.

 

Zjistit více

Multifunkční střešní zahrada na základní škole Ostopovic

Zajímavá ukázka využití ploché střechy na základní škole, kde je využívána pro odpočinek i jako venkovní učebna. Mezi dřevěnými pódii 
se nacházejí bylinkové záhony s rozmanitou vegetací. Projekt byl nominován do soutěže Zelená střecha roku.

Zjistit více

Základní škola Slatiňany

CLT (křížem lepené dřevo) nástavba umožnila rozšířit kapacitu školy na stávající části budovy, aniž by přetížila její základy, které nebyly dimenzované na standardní nástavbu z těžkých materiálů. 

Zjistit více

ZŠ a ZUŠ Líbeznice

Nutnost přestavby líbeznické základní školy si vyžádal prudký nárůst obyvatel Líbeznic, který se za posledních 15 let zdvojnásobil. Navýšení kapacity se vyřešila přestavbou půdních prostor hlavní školní budovy. 

Zjistit více

ZŠ Staré Město

Základní škola ve Starém Městě prošla důkladnou a významnou rekonstrukcí, která skončila začátkem roku 2019. Významnou změnou bylo zobytnění tradičního podkroví historické budovy školy a jeho proměna v chybějící prostory pro výuku žáků. 

Zjistit více

Unikátní relaxační studovna Gymnázia Frýdlant

Pilotní projekt ergonomické studovny byl realizován společností ERGO Working Space pod záštitou České ergonomické společnosti. Autorkou architektonického řešení a ergonomické koncepce je architektka Šárka Daňková.

Zjistit více