EPC V PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH OBJEKTECH AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ

Popis objektů:
» V objektech jsou nainstalovány systémy vytápění, ohřevu vody, větrání, chlazení a osvětlení o různém technickém stavu a efektivitě. 
» Jakožto památkově chráněné budovy nelze zateplit jejich fasády vnějším kontaktním systémem, je však možné při dodržení požadavků památkového úřadu vyměnit okna za úsporné repliky oken původních

Příprava a soutěžení návrhu:
» Jedná se o jeden z prvních projektů podporovaných z OPŽP, který využívá dotační bonifikaci za realizaci podpořeného projektu metodou EPC. Vyhlášení zakázky předcházelo podání žádosti o dotaci, ke které musel být zpracován mimo jiné energetický posudek. Dále bylo nutno upravit obvyklézadávací podmínky a proces zadávání zakázky přizpůsobit Pravidlům pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP. Ke stažení zde: www.opzp.cz/dokumenty. 
» Pro zvýšení energetické efektivnosti budov byla zvolena metoda EPC. Ve veřejném zadávacím řízení je zadávána způsobem, který je velmi podobný na tzv. Design&Build, tj. zadavatel definuje některé požadavky na výkon a funkci objektu po rekonstrukci a specifikuje opatření, která povinně požaduje realizovat. Jiné výkonové parametry, jako například garantovanou úsporu, použije jako hodnotící kritéria pro výběr dodavatele. Vše ostatní včetně vypracování všech stupňů projektové dokumentace už ponechá na zodpovědnosti vybranému dodavateli.

Úsporná opatření a financování:
» Zadavatelem definovaným povinným opatřením je výměna oken za věrné repliky těch 
původních podle přesné specifikace, samozřejmě energeticky úsporné. 
» Ostatní technologická opatření jsou na zvážení dodavatele, musí ale splnit obecné zadávací 
podmínky. 
» Projekt zároveň naplňoval všechny předpoklady pro získání dotace z OPŽP, jako památkově 
chráněný navíc nemusí plnit tak přísná kritéria na obálku budovy po rekonstrukci, jako jiné 
objekty. 
» Protože je celý projekt realizován metodou EPC s garancí za úspory a s poskytnutím dlouhodobé služby energetického managementu, díky které bude dosažení monitorovacích ukazatelů projektu průkazné, dostane podle aktuálních pravidel OPŽP zvýšenou podporu.

V kombinaci EPC s dotací lze i komplexně zateplovat celé budovy nebo areály, jako jsou například nemocnice. Dlouhá návratnost zateplování a dřívější nezpůsobilost opatření realizovaných metodou EPC pro dotační programy dříve způsoboval, že stavební opatření nebyla součástí projektů EPC. Nyní je tento problém odstraněn a lze snáz připravovat komplexně řešené kombinované projekty.

Zadavatel: Akademie výtvarných umění v Praze, www.avu.cz 
Dodavatel: ENESA a.s., člen ČEZ ESCO, www.enesa.cz, www.cezesco.cz