Multifunkční střešní zahrada na základní škole Ostopovic

O projektu:
» Na podzim roku 2014 GreenVille realizoval náročnou přestavbu terasy základní a mateřské školy v Ostopovicích na střešní učebnu. Bylo nutné odstranit kačírkový násyp, opravit hydroizolaci a připravit střechu pro pokládku dřevěných roštů a vegetačního souvrství. Po obvodech byla instalována ochranná síť, aby byl zajištěn bezpečný pohyb dětí po střeše. 
» Výsledná extenzivní zelená střecha je moderním architektonickým dílem, které působí svěžím dojmem a nabízí výhledy na západní část Brna. Mezi dřevěnými pódii se nacházejí bylinkové záhony s rozmanitou vegetací a slunečníky od firmy Helios doplňují moderní design. Prostor střechy se tak mohl stát střešní učebnou oblíbenou nejen dětmi.

Co je střešní zahrada?
» Střešní zahrada je intenzivní variantou zelené střechy a poskytuje svému uživateli mimořádné možnosti vyžití. Na střešních plochách, které by jinak zůstaly nevyužity je možné vytvořit parky či zahrady s bohatou vegetací, které budou sloužit k oddechu, posezení s rodinou či kolegy a spojí své uživatele v jedinečné atmosféře zeleně a architektury. Střešní zahrada je náročnou variantou zelené střechy, vyžaduje závlahy a pravidelnou údržbu, zato se však stane zeleným srdcem budovy.
» Luční zelená střecha se vyznačuje vysokou přírodní hodnotou pro své okolí. Vegetace se skládá z bylin a travin typických pro danou oblast a suchomilných rozchodníků, přičemž je možné do směsi přidat i méně typické, např. okrasné druhy.

Vliv zelených střech
Zelené střechy a fasády mají hned několik pozitivních vlivů na budovu, její vnitřní prostředí i blízké okolí. Přispívají k estetice a vytváří prostor 
pro odpočinek, ale také pomáhají zadržovat dešťovou vodu a tím v letním období ochlazovat okolí budovy – zmírňuje tzv. městský tepelný 
ostrov – ale i samotnou budovu. Tak se nepřímo snižují náklady na provoz klimatizací. Rozmanité rostlinné druhy také podporují biodiverzitu.

Na střešní zahrady jakožto intenzivní zelené střechy je možné za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů než z veřejné vodovodní sítě, čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Zadavatel: MŠ a ZŠ Ostopovice, www.zsostopovice.cz 
Dodavatel: Greenville service s.r.o., www.greenville.cz, člen Svazu zakládání a údržby zeleně, www.szuz.cz