PARTICIPATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ NOVÉ BUDOVY ZŠ A MŠ POSTŘEKOV

Koncept stavby zahrnoval:
» Tým 9 odborníků z ČVUT UCEEB oslovil zhruba 350 osob z cílových skupin obce Postřekov (učitelé, zaměstnanci, rodiče, žáci, zájmová sdružení, představitelé obce). Na začátku spolupráce bylo třeba zjistit, jaké rámcové představy a očekávání má zadavatel o průběhu, tématu a výstupu mapování potřeb. Metody mapování byly přizpůsobeny možnostem dané cílové skupiny. Učitelé byli zapojeni formou řízeného setkání, kterému předcházela prezentace projektu. Pro nejmenší děti se osvědčily pracovní listy, které obsahují jednoduché otázky a zadání kreativních aktivit. Pro starší žáky a rodiče byl využit elektronický dotazník doplněný o informace o projektu a představením tématu udržitelnosti budov.
» Na základě tohoto průzkumu byla vypracována zpráva, která byla podkladem pro zadání veřejné zakázky (vyzvané architektonické soutěže). Dva nejlepší návrhy byly poté opětovně představeny cílovým skupinám, které měly možnost návrhy připomínkovat. Upravený vítězný návrh je rozpracováván do projektové dokumentace.

Harmonogram a náklady:
» Doba průzkumu trvala zhruba dva měsíce, vypracování projektu s komentáři dalších šest. Rozpočet je plánován na 85 milionů korun. 
» UCEEB je člen německé sítě Effizienzhaus Plus, která podpořila již 39 stavebních projektů v Německu a je známá svým intenzivním transferem výzkumných poznatků do praxe. První demonstrační stavbou na území České republiky bude právě ZŠ a MŠ v Postřekově.
 Na základě zkušeností s tímto a dalšími projekty vzniká metodika participativního designu prodalší veřejné budovy.

Zadavatel: Obec Postřekov, www.obecpostrekov.cz, www.zsms-postrekov.cz
Koncepce řešení: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, www.uceeb.cz