RENOVACE GYMNÁZIA POSTUPICKÁ S VYUŽITÍM OZE

Komplexní navržené řešení:
» Metodika SBToolCZ byla díky svému obsahu shledána jako nejvhodnější nástroj pro posouzení tohoto druhu renovací v rámci daného operačního programu
» Důraz na zajištění optimálního vnitřního prostředí pro komfort osob, dosažení energetických úspor a efektivního řízení budovy
» Sběr dat, na jejichž základě lze provádět vyhodnocení a další optimalizaci provozu
» VZT s rekuperací a automatickým ovládáním větrání místností podle koncentrace CO2
» Fasáda v sobě začleňuje fotovoltaické panely, které budou částečně průsvitné
» Ostatní konstrukce kvalitně tepelně izolující na úrovni pasivního domu
» Tepelná čerpadla s 20 geotermálními vrty o hloubce 100 m
» Podzemní akumulační nádrže na dešťovou vodu pro zavlažování
» Hybridní fotovoltaický systém o výkonu 61,8 kWp

Hybridní fotovoltaický systém:
Hybridní systém pracuje paralelně s distribuční sítí. Přebytky vyrobené energie budou ukládány v bateriovém úložišti. Díky této akumulaci nedochází k přetokům elektrické energie do distribuční sítě ve chvíli, kdy je spotřeba objektu nižší než výroba.
Jsou navržena 2 fotovoltaická pole o celkovém výkonu 61,8 kWp: 
» 104 panelů na střeše o výkonu 37,4 kWp
» 92 panelů jako součást pasivního stínění na jižní straně fasády o výkonu 24,4 kWp
» Bateriové úložiště a prvky monitoringu a regulace jsou umístěné přímo vedle budovy

Certifikace projektu systémem SBToolCZ:
» SBToolCZ je český certifikační nástroj pro posouzení komplexní úrvovně kvality budov, a to v souladu s principy udržitelné výstavby, tj. s uvažováním souboru kritérií environmentálních, sociálních a ekonomických. Metodika SBToolCZ vychází z mezinárodního systému SBTool organizace iiSBE.
» Hodnocení komplexní kvality budov je založeno na multikriteriálním pojetí, které zohledňuje 
principy udržitelné výstavby. V případě školských budov ve fázi návrhu rekonstrukce se metodikou SBToolCZ hodnotí 36 kritérií:
• Environmentální (životní prostředí) - 13 kritérii
• Sociálně-kulturní a technická kvalita - 12 kritérii
• Ekonomika a management - 6 kritérii
Uvedené tři skupiny jsou doplněny o čtvrtou, která se hodnotí a výsledek prezentuje, ale
nevstupuje do výsledného certifikátu kvality:
• Lokalita budovy - 5 kritérií
» Více o certifikaci: https://www.tzus.cz/slu

Zadavatel: Gymnázium Postupická, Praha, www.postupicka.cz
Certifikační orgán: TZÚS Praha, s.p., www.tzus.cz