RENOVACE SOŠ JAROV S DŮRAZEM NA VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Zadání projektu:
» Navrhnout budovu s téměř nulovou spotřebou energie s využitím obnovitelných zdrojů a efektivním provozem
» Zajistit komplexně pojatý kvalitní projekt rekonstrukce s maximálním využitím potenciálu budovy
» Využít dotační financování z Operačního programu Praha Pól růstu

Komplexní navržené řešení:
» Metodika SBToolCZ byla díky svému obsahu shledána jako nejvhodnější nástroj pro posouzení tohoto druhu renovací v rámci daného operačního programu
» Důraz na zajištění optimálního vnitřního prostředí pro komfort osob a jejich bezpečnost
» Sběr dat, na jejichž základě lze provádět vyhodnocení a další optimalizaci provozu
» Fasáda bude obložená prvky na bázi dřeva s vertikální zelení, zároveň v sobě začleňuje fotovoltaické panely, které tvoří pasivní stínění
» Ostatní konstrukce kvalitně tepelně izolující na úrovni pasivního domu
» VZT s rekuperací a automatickým ovládáním větrání místností podle koncentrace CO2
» Tepelná čerpadla s 18 geotermálními vrty o hloubce 100 m
» 2 podzemní akumulační nádrže na dešťovou vodu pro zavlažování
» Hybridní fotovoltaický systém o výkonu 60,9 kW

Výše uvedená opatření zajišťují dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou energie při současném dosažení vysokého komfortu uživatelů, 
kvality vnitřního prostředí i estetické kvality budovy. Spolu s dalšími prvky konceptu komplexní renovace, jako jsou možnosti přirozeného vzdělávání žáků, podpora volnočasových aktivit či interakce školy a rodičů, bylo dosaženo celkového skóre odpovídajícího stříbrnému certifikátu kvality návrhu budovy SBToolCZ.

Zadavatel: Střední odborná škola Jarov, Praha, www.skolajarov.cz
Certifikační orgán: TZÚS Praha, s.p., www.tzus.cz