ZŠ a ZUŠ Líbeznice

Navýšení kapacity se vyřešila přestavbou půdních prostor hlavní školní budovy. Kapacitu se díky tomu podařilo zvýšit z původních 450 žáků na nynějších 1020. Díky střešním oknům společnosti Velux jsou třídy dobře prosvětlené a je i zajištěno rychlé vyvětrání tříd. Přehřívání je řešeno instalací vnějšího stínění. Sádrokarton je v tomto moderním objektu prakticky základním stavebním materiálem. Kromě běžných desek esteticky vynikají akustické desky Rigiton, korespondující svou perforací kruhovými otvory s kruhovým tvarem celé budovy. O dokonalý povrch všech interiérů se pak postaral sádrový spárovací tmel Rifino Top.

Osvěžující účinek přírodního světla a tepla můžeme pocítit i v menším měřítku a v nejrůznějším prostředí od našich domovů a kanceláří přes veřejné budovy až po školy a univerzity. Není tedy žádným překvapením, že nedávná studie, která se zabývala fyzickým rozvržením vzdělávacích budov a jeho vlivem na výkony studentů, identifikovala osvětlení jako jeden z významných individuálních parametrů.

4 způsoby, jak zlepšit denní osvětlení:
1. Zajistit v projektu školy nebo třídy, aby denní světlo bylo dominantním zdrojem světla po většinu dne.
2. Zvolit takové systémy zastínění, které zaručí jeho vysokou kvalitu.
3. Soustředit se na nejvíce využívané prostory ve školách – investovat do řešení denního osvětlení tam, kde studenti skutečně pobývají – a v případě 
potřeby ponechat v místnosti i poněkud tmavší místa.
4. Zapracovat úspěšná architektonická řešení denního osvětlení do celkového návrhu školy